ריפוי קורונה

ריפוי קורונה

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

ד"ר דרור דיקר

ד"ר דרור דיקר בראיון מיוחד: המסר החשוב ביותר בטיפול בחולי קורונה הוא זיהוי מוקדם של אלה שיש להם מספר ימים של תסמינים והתחלת טיפול לפני הגעתם לשלב של שיא הסערה הציטוקינית   https://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=13&ContentID=811188&fbclid=IwAR1wymZkpg0Z70x2eSJWKuLkOhly6KByoVSftp7VIfIAp6jmMtwiZ9Af4rI    

הידרוקסיכלורקווין

הסיפור עם הידרוקסיכלורקווין מקבל תפנית נוספת כאשר מדינת אוהיו מתירה את השימוש בתרופה ומאשימה את פאוצ'י בקמפיין מיסאינפורמציה – זאת בהסתמך על חוות דעת של הFDA שניתן לעשות שימוש בתרופה ולהשאיר זאת לשיקול דעת בין רופא למטופל. זאת לאחר שהFDA כבר המליץ לא להשתמש בה ואחרי שפייסבוק יוטיוב וטוויטר אמרו שיורידו וחסמו כל קליפ או אזכור לכך שזה טיפול אפשרי לקוביד. הcommisioner, המפקח של הFDA מבהיר שניתן לעשות שימוש בתרופה