חיסון לקורונה

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

יפה שיר רז

66,000,000 דולר. זה הסכום שממשלת ישראל הולכת לשלם לחברת מודרנה על אספקת חיסון ה-mRNA-1273 שלה. זאת, על פי בקשת משרד הבריאות לפטור ממכרז לרכישת חיסונים לקורונה שפורסמה שלשום באתר מינהל הרכש הממשלתי.  על פי הפרסום, תקופת ההתקשרות עם החברה: 14.6.20-31.12.22. https://www.facebook.com/yaffa.shirraz/posts/10158372670322629   האם הייתם טסים במטוס שמבדקי הבטיחות שלו קוצצו וקוצרו פי 10? האם, לו ממשלת ישראל הייתה חותמת על עיסקת מטוסים כזו, עם חברה שגם מעודה לא מכרה מטוס

רני כשר

3.2.2020 פרופ' איתמר גרוטו גילה לנו את מה שידענו עד עכשיו – אפשר להשתמש בחיסונים לא בטוחים ולא יעילים! https://www.vaccines-facts.info/post/gruto_vaccins_are_not_safe_and_effective   19.4.2020 קורונה וחיסונים – תמונת מצב רגעית https://www.vaccines-facts.info/post/corona_vaccines   8.5.2020 זהירות! חיסוני נגד קורונה https://www.vaccines-facts.info/post/beware_corona_vaccines