ניפוח מספרי חולים ומתים

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

אנגליה

  באנגליה, כל מי שאובחן כחולה קורונה, כולל אנשים שהחלימו ושוחררו לביתם מבתי החולים, ובהמשך מת -מכל סיבה שהיא- בלי קשר לכמה זמן עבר מאז –  נרשם כמקרה מוות מקורונה.   https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england-a-statistical-anomaly/?fbclid=IwAR2GfVnC7akiaMgME5e0eUWDaj9lwvw6FJ8teDKTpYBFwaHqNg29gdPEvao

פוסט מאת ד"ר גיל יוסף שחר (M.D)

כבר בתחילת המסמך, בהגדרה הכללית כיצד מגדירים מקרה מוות מקורונה, כתוב כך: "יש לרשום מוות מקורונה כסיבת הפטירה בכל מקרה מוות ממחלה שהוכחה כקורונה, או שסביר שמדובר בקורונה [למרות שאין כל בדיקת מעבדה החיובית לקורונה] ורק במקרים בהם יש סיבה אלטרנטיבית חד משמעית שהמוות לא היה מקורונה (כגון נפילה מגג של בניין, או תאונת דרכים), הרי שרק במקרה כזה אין לרשום קורונה כסיבת המוות". "אין לשייך מקרה מוות מקורונה למחלה

מות נער מנגיף הקוביד-19 – האם מת מקורונה?

לאחר שבמחוז קוק במדינת אילינויס שבארה"ב דווח על מות נער מנגיף הקוביד-19, פנתה כתבת במסיבת עיתונאים עם גורמי הבריאות בשאלה על מקרה המוות הזה, בכדי לדעת אם היו מחלו רקע. בתשובה המפתיע (או שלא) עונה הנציגה את האמת הפשוטה בדבר המקרים שבהם הנחו אותם להכריז על מקרה מוות מקוביד-19.  https://www.facebook.com/goor.dasson/posts/278339533587645